SAN JOSÉ ABSTRAKZIOAN

ERAKUSKETARI SARRERA

Guggenheim museoko Emakumeak abstrakziogile erakusketaren xedea da emakume artistek abstrakzioari egin dioten ekarpenaren historia idaztea. XX. mendea aztertuko da, 1980ko hamarkada arte gutxi gorabehera eta sartu-irtenen bat eginaz XIX. mendera.

San José Ikastetxeko erakusketa honetan 12 artista gaztek parte hartzen dute arte abstraktuaren urteroko edizioan, ikastetxeko artisten ondareari ekarpenak eginez. Aurten beren lan abstraktuak ikus daitezke, zeinetan koloreak paper nagusia hartzen duen.

Gozatu erakusketa!

SAN JOSÉ EN LA ABSTRACCIÓN

INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN

La exposición del Guggenheim Mujeres de la abstracción pretende escribir la historia de las aportaciones que las “mujeres artistas” han hecho a la abstracción en el siglo XX, aproximadamente hasta la década de 1980, incluyendo algunas incursiones inéditas en el siglo XIX.

En la exposición del Colegio San José participan 12 jóvenes artistas en la edición anual del arte abstracto, con aportaciones al legado de los artistas del colegio. Este año se pueden ver sus obras abstractas en las que el color toma un papel central.

¡Disfruta la exposición!