BAKEA / PEACE / PAZ

BAKE KATE-BEGIAK

ESLABONES EN LA CADENA DE PAZ

Basauriko kaleetara ateratzea gustatuko litzaigukeen, azken urteotan egin dugun
bezala, Bakearen aldeko gure konpromisoa aldarrikatzeko. Osasun-egoerak ez
digu utzi, baina seinale txiki bat egin dugu San Pedro elizan, ikastetxean egindako
Bakearen asteari amaiera emateko. Hainbat materialekin hausnartu eta
konpromisoa hartu dugu, berriz ere, ikastetxean, gure familietan, lagunekin eta
kalean BAKEAREN ALDE aritzeko.


DENOK GARA BEHARREZKO KATE-BEGIAK BAKEAREN KATEAN.


Nos hubiera gustado salir a las calles de Basauri a proclamar nuestro
compromiso por la Paz como hemos venido haciendo durante los últimos
años. La situación sanitaria no nos lo ha permitido, pero hemos realizado un
pequeño signo en la Iglesia de San Pedro, como colofón a la semana de la
Paz. Con diversos materiales hemos reflexionado y nos hemos comprometido de
nuevo a colaborar con la paz en el colegio, en nuestras familias, con los
amigos, en la calle…

TODOS SOMOS ESLABONES NECESARIOS EN LA CADENA DE LA PAZ