KONFINATUTA / CONFINAD@

Deitu didate esateko nire semeak/alabak (edo beste edonork) konfinatuta geratu behar duela… Nola jokatu behar dut? Zer egin dezaket edo ez dezaket egin? Azken egunetan detektatu diren ikasgelen egoera okertu eta besteen osasuna arriskuan jartzen duten egoera batzuen aurrean, honako hau gogorarazi nahi dizuegu…

Me han llamado para decirme que mi hijo/a (o cualquier otra persona) tiene que quedarse confinado/a… ¿Cómo tengo que actuar?. ¿Qué puedo o no puedo hacer? Ante algunas situaciones detectadas en los últimos días, y que no hacen más que empeorar la situación de las aulas y poner en riesgo la salud de los demás, os queremos recordar…

KONFINAMENDUAk ESAN NAHI DU… / CONFINAMIENTO SIGNIFICA…

ETXEAN GERATUKO NAIZ, PCRa EGITEKO EDOTA MEDIKURA JOATEKO (AURREZ HITZODUA ESKATUTA) IZAN EZIK

Me quedo en casa excepto para ir a hacerme la PCR o acudir a consulta médica (previa cita)
MEDIKURA JOATEN NAIZENEAN, MASKARA JANTZI EGINGO DUT, DISTANTZIA SOZIALA MANTENDUKO DUT, EZ NAIZ DENDA EDOTA TABERNETAN SARTUKO

CUANDO VOY AL MÉDICO LLEVO MASCARILLA, MANTENGO LA DISTANCIA SOCIAL, NO ENTRO EN TIENDAS, BARES,…
GELA BATEAN ISOLATUKO NAIZ ETA FAMILIAREKIN NAHITAEZKO HARREMANA BAINO EZ DUT IZANGO

ME AISLO EN UNA HABITACIÓN Y SOLO TENGO EL CONTACTO IMPRESCINDIBLE CON EL RESTO DE LA FAMILIA
GELA MAIZ AIREZTATUKO DUT ETA MASKARA ERABILIKO DUT BERTATIK IRTETZEKO

VENTILO LA HABITACIÓN CON FRECUENCIA Y USO LA MASCARILLA PARA SALIR DE ELLA
EZ DUT AURREZ AURREKO HARREMANIK LAGUNEKIN EDOTA KLASEKIDEEKIN IZANGO (EZIN DIRA ETXERA JOLASTERA ETORRI)

NO TENGO CONTACTO PRESENCIAL CON AMIGOS, COMPAÑEROS,… (NO PUEDEN VENIR A CASA A JUGAR)
OSAKIDETZAREN JARRAIBIDEAK HITZEZ HITZ JARRAITUKO DITUT ETA ESKATZEN DIDATEN INFORMAZIO GUZTIA EMANGO DUT

SIGO AL PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DE OSAKIDETZA Y APORTO TODA LA INFORMACIÓN QUE ME PIDAN
IKASLEEN KASUAN, TUTOREA UNEAN-UNEAN INFORMATUKO DUT

EN EL CASO DE ALUMNOS/AS, MANTENGO PUNTUALMENTE INFORMADO/A AL TUTOR/A DE MI HIJO/A
ZORROTZ ERRESPETATUKO DUT KONFINAMENDUAREN AMAIERA-DATA

RESPETO ESCRUPULOSAMENTE LA FECHA DE FIN DEL CONFINAMIENTO