Cate Q venerable

.

FESTAN GAUDE

BERRI ONA DUGU

Apurka-apurka lortzen ari gara Luis Querbesen bizitza baloratzea. 

Jainkoaren zerbitzaria izan ondoren, 2019ko urriaren 2an – orain dela urtebete -, Frantzisko Aita Santuak Luis Querbes Beneragarri izendatu zuen.

Horrek esan nahi du Luis Querbesek oso nabarmen bizi izan zituela fedea, itxaropena, karitatea, indarra, justizia, zuhurtasuna eta apaltasuna. Baita pobrezia, kastitatea eta obedientzia ere (apaizaren konpromisoak).

Aita Querbes zuzenean ezagutu zutenek, berarengan Jesusen benetako jarraitzaile bat ikusi zuten; bere hitzetan eta lanetan… ebanjelioa -Jesusen Berri Ona- bizi zela frogatzen zuena. Horrela hartu dute bere bizitza aztertu duten adituek.

Pozten gara eta eskerrak ematen dizkiogu Jainkoari, Luis Querbesek egunero pertsona hobeak izatera bultzatzen gaituelako. Gure fedea handitzeko, bere konfiantza eta eredua ditugu.

ESTAMOS DE FIESTA.   TENEMOS UNA BUENA NOTICIA.

Poco a poco vamos valorando la vida de Luis Querbes.

Después de ser siervo de Dios, el 2 de octubre de 2019 -hace ahora un año- el Papa Francisco lo declaró Venerable

Esto significa reconocer que Luis Querbes vivió de forma muy destacada la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza. También la pobreza, la castidad y la obediencia (propias del sacerdote).

Las personas que conocieron directamente al Padre Querbes vieron en él a un verdadero seguidor de Jesús, que en sus palabras y obras demostraba que vivía el evangelio, la Buena Noticia de Jesús. Así lo han considerado los expertos que han estudiado su vida.

Nos alegramos y damos gracias a Dios porque Luis Querbes nos anima a ser mejores personas cada día. Contamos con su confianza y con su ejemplo para que nuestra fe crezca.