Editorial de la Hoja Colegial de enero

Bazen behin, bere diskoteka hobetzeko DJ bat kontratatu nahi zuen enpresari bat. Lanposturako pertsona bi aurkeztu ziren.

Lehenengoa, aretoan sartu eta musika jarri zuen; bukatzerakoan, enpresariak jendea zelan ikusi zuen galdetu zion. “Ez oso ondo ” -erantzun zion DJak- “Jendeak ez du dantza askorik egiten nagi batzuk dira ”.

Ondoren, bigarren DJak gauza bera egin zuen, eta enpresariak jendea zelan ikusi zuen galdetu zionean, honako hau erantzun zion: “Jendeak ez du dantza askorik egiten, musika aldatu behar izango dut ”.

Hezkuntzan, gauza bera gertatzen da. Kasu honetan, guraso eta irakasleak gara DJak eta gure seme eta ikasleekin gauzak ondo ez doazenean musikaz aldatu behar dugu. Zelan? Galdera honi erantzuteko ondoko hitz hauetan dago gakoa: emozio hezkuntza, motibazioa, diziplina …

Nagiak direla esateak ez du ezertarako balio.

EL Disc Jockey

Había una vez un empresario que quería contratar un DJ para mejorar su sala.

Se presentaron dos candidatos. El primero entró y puso música un rato; al acabar,  el empresario le preguntó cómo iba la cosa. «No muy bien» -le contestó- «la gente es perezosa y no baila mucho».

El segundo candidato hizo lo mismo, y cuando el empresario le preguntó cómo iba, le respondió: «Veo que la gente no baila mucho, tendré que cambiar de música».

En educación ocurre lo mismo. Los padres y los profesores somos los pinchadiscos  y cuando la cosa no funciona con nuestros hijos-alumnos, tenemos que cambiar de música. ¿Cómo? Las palabras clave: educación emocional, motivación, disciplina…

De nada sirve decir que son perezosos.